PFZ is een samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Zwolle met als doel: de beste zorg voor patiënten.

Deelnemers aan het Platform behandelen patiënten volgens vastgestelde en gezamenlijk ontwikkelde protocollen voor eerstelijns fysiotherapie. Onze bundeling van krachten stelt ons in staat de best mogelijke zorg te bieden. We maken actief gebruik van elkaars expertise en verwijzen -waar nodig- naar elkaar door. We leren van en met elkaar door gezamenlijke intervisies en in company trainingen.

Ook werken we intensief samen met andere disciplines in de eerste en tweedelijns zorg en met partijen in de het sociale domein, zoals de gemeente en sportservice Zwolle. Deze multidisciplinaire aanpak stelt ons in staat om niet alleen effectief maar ook efficiënt te opereren. Zo voorkomen we onnodige zorgkosten.

Omdat we opereren vanuit een gelijkluidende missie en visie, kunnen we u als zorgprofessional garanderen dat u via één ingang (contactpersoon) toegang heeft tot het hele platform.